Nahlášení informace o stěhování

Původní uživatel bytu:
Nový uživatel bytu:
Nahlášení informace o stěhování:
Stavy měřidel při předání:
Vodoměr SV 1
Vodoměr SV 2
Vodoměr SV 3
Vodoměr SV 4
Vodoměr TUV 1
Vodoměr TUV 2
Vodoměr TUV 3
Vodoměr TUV 4
Kalorimetr 1
Kalorimetr 2
ITN 1
ITN 2
ITN 3
ITN 4
ITN 5
ITN 6
Elektroměr
Plynoměr
Vyplnil:
Ostatní upřesnění poptávky nebo textové zadání