Měření spotřeby vody ultrazvukovými měřidly v praxi

Naše společnost dodává a montuje od roku 2012 ultrazvuková měřidla dánského výrobce Kamstrup. Konkrétně jde o vodoměry Kamstrup Multical 21 a Kamstrup Flow IQ 3100, dále máme v sortimentu ultrazvuková měřidla tepla a chladu Kamstrup Multical 303, 403 a 603 (dříve 302, 402 a 602). Zkušennosti popsané v tomto článku se opírají právě o výrobky zn. Kamstrup a nelze je v obecné rovině aplikovat jako referenci měření ultrazvukovými měřidly napříč různými značkami měřidel. Ve zkratce jen uvedeme, že jde o nejlepší a nejspolehlivější měřidla, které jsme měli čest prodávat.

Od roku 2019 dodáváme a montujeme i ultrazvuková měřidla litevského výrobce Axioma. Zde máme na podrobné hodnocení ještě velmi málo poznatků. U společnosti Axioma není dle našeho názoru do současnosti dokonale vyřešena výstupní kontrola a to především v oblasti radiové komunikace. Kolem 1 % výrobků vykazuje problém s radiovou komunikací nebo s NFC modulem pro nastavení měřidla. To lze kompenzovat důkladnou předprodejní kontrolou všech kusů měřidel. Je to bohužel poměrně náročná činnost.
 

Spolehlivost

Od roku 2012 jsme namontovali několik desítek tisíc vodoměrů Kamstrup Multical 21, vodoměrů Kamstrup Flow IQ 3100 v různých variantách a kalorimetrů Kamstrup Multical 302 nebo Multical 403. Do dnešního dne (26.09.2021) evidujeme pouze jednu závadu a to poměrně dlouho po záruční době. Mnoho prodaných měřidel (cca 80 %) odečítáme pomocí naší technologie Měřeníonline.cz. Z tohoto titulu máme informace o spolehlivosti měřidel z první ruky.

Vzhledem k poměrně dlouhé době prodeje jsme na mnoha objektech zajišťovali realizaci metrologického ověření vodoměrů a kalorimetrů. Veškerá ultrazvuková měřidla Kamstrup při zkoušce vždy vyšla bez závad. A to je to nejlepší vysvědčení...

Naše společnost provádí jako službu klientům odečty měřidel (pochůzkově i online) a následné rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele. Spolehlivost je spolu s přesností nejdůležitějším faktorem pro doporučení měřidel k použití.

Dosah radiové komunikace

Kvalita radiového modulu dálkově odečítatelných měřidel je velmi důležitá pro komfort a spolehlivost realizace dálkově prováděných odečtů. U levných typů měřidel se často setkáváme s relativně malým radiovým dosahem, který je výsledkem malého vysílacího výkonu radiových modulů (cca 8 - 10 mW). Důvod malého vysílacího výkonu je jednoduchý. Chcete-li navrhnout levné měřidlo, musí mít také levnou baterii. Ta se na ceně měřidla podílí velkou částí. Máte-li levnou baterii s nízkou kapacitou, musíte snížit odběr elektroniky, kterou baterie napájí. A právě radiový modul se podílí na celkové spotřebě měřidla významnou měrou. Není tedy jiné cesty, než snížit vysílací výkon. Malý vysílací výkon obvykle postačuje pro provedení odečtů měřidel pochůzkovou metodou, jsou-li měřidla umístěna v zádveří bytů a dům je vyzděn pomocí standardních cihle nebo porobetonu. Jsou-li ale měřidla umístěna ve větší vzdálenosti od chodby domu a navíc je dům vystavěn pomocí technologie monolitických betonových konstrukcí, stává se část měřidel velmi obtížně čitelnými až nečitelnými, neboť radiové vlny pocházející z modulu s malým vysílacím výkonem nedoputují až k přijímací anténě odečtového zařízení...

Ultrazvuková měřidla dánské firmy Kamstrup mají velmi dobrý dosah radiové komunikace (Wireless M-Bus C1) a to díky vysokému vysílacímu výkonu radiových modulů (25 mW) a současné instalaci vnitřní antény s vysokým ziskem. Díky tomu lze v typických panelových nebo činžovních domech odečíst měřidla ze tří až pěti podlaží odečíst z jednoho místa na chodbě domu. Při pojízdném odečtu pomocí přijímací antény na střeše vozidla nemusí často technik z automnobilu ani vystoupit... Z uvedených důvodů opět doporučujeme měřidla Kamstrup, neboť provádění pochůzkového odečtu je spolehlivé a komfortní. Špičkové výsledky jsou také v oblasti online odečtu. Po instalaci technologie ve standardizovaných místech objektu dle prvotního návrhu prakticky vždy odečítáme veškerá měřidla Kamstrup.

Vliv nečistot obsažených ve vodě na výsledek měření

Dle našeho zjištění ultrazvukovým měřidlům nevadí voda obsahující drobné částečky (písek, úlomky vodního kamene, rezavé špony atp.). Tyto nečistoty jednoduše projdou průtokovou části ultrazvukového měřidla a nezpůsobí žádné škody a ani se významně nepodílejí na zkreslení vlastního měření. Oproti tomu mechanická měřidla mají s vodou obsahující nečistoty problém. Tento problém se více objevuje u přesnějších měřidel mechanické konstrukce, protože ta jsou díky konstrukci na nečistoty naopak náchylnější. Drobné nečistoty ve vodě často způsobují u mechanických měřidel "zastavení měřidla".

Ultrazvuková měřidla díky své konstrukci poskytují mnohem vyšší spolehlivost měření než měřidla postavená na principu mechanického strojku s pohyblivými součástmi. To je jeden z důležitých důvodů, proč mnoho zákazníků dá při výběru přednost ultrazvukovému měřidlu.

Přesnost měření

Měřením spotřeby vody pomocí vodoměrů a tepla pomocí měřičů tepla (kalorimetrů) se zabýváme již cca 20 let. Na základě našich zkušeností můžeme jen potvrdit, že s přesnějšími měřidly určenými pro bytovou výstavbu jsme se nesetkali.

Například ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100 používáme na kontrolu vodárenských měřidel. Při prokázání velkého rozdílu mezi náměry kontrolních vodoměrů Kamstrup Flow IQ 3100 a vodárenskými měřidly klasické mechanické konstrukce jsme pro odběratele zajišťovali zkoušky pracovníkem ČMI na místě instalace. A výsledek ??? Vždy se potvrdilo, že vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100 měří přesně (tedy s odchylkou do cca 1 %) a vodárenské vodoměry měří klidně i o 40 % více.

V objektech, kde jsme do bytů instalovali vodoměry Kamstrup Multical 21 a na přívodu je instalován vodoměr Kamstrup Flow IQ 3100, porovnáváme rozdíl mezi patním vodoměrem a skupinou bytových měřidel. Na základě desítek objektů s osazenými vodoměry dle výše uvedené konfigurace můžeme tvrdit, že běžná odchylka se při použití ovdoměrů Kamstrup pohybuje v rozmezí 0,3 - 0,8 % za rok.

V případě, že jsou osazeny ultrazvukové měřiče tepla místo původních mechanických měřidel, téměř vždy se dostaví snížení odchylky mezi patním měřidlem a bytovými měřiči tepla. Razantně se také projevuje nárůst měření v malých bytech s nízkými průtoky topné vody, a to díky mnohem vyšší přesnosti ultrazvukových měřidel při nízkých průtocích.

Obrovskou výhodou ultrazvukových vodoměrů a průtokoměrů měřidel tepla či chladu je velmi nízký rozběhový a minimální průtok a také shodnost přesnosti měření ve všech schválených montážních polohách. Proto měření na principu ultrazvukových průtokoměrů doporučujeme.