Opravy vodoměrných soustav

Vodárenské vodoměrné soustavy staršího data výroby mnohdy nevyhovují stávajícím technickým požadavkům vodárenských společností. Proto velmi často vodárenské společnosti zasílají výzvy k odstranění tohoto stavu. Mnohdy přikládají i cenovou nabídku na opravu vodoměrné soustavy od nějaké své dceřinné společnosti s upozorněním na možnost odpojení objektu od distribučního rozvodu vody, když nebude do určité lhůty vodoměrná soustava opravena.
 
Naše společnost provádí opravy vodoměrných soustav, a to mnohdy za výrazně nižší ceny než tuto službu nabízejí vodárenské společnosti.

Ostatní služby

Prvoinstalace vodoměrů
 

Rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla

Výměna 
stoupaček
 

Opravy vodoměrných soustav

Automatické zavlažování
 

Kamery
online
 

Přístupové
systémy
 

Hlásiče
CO