Plomby a zpětné klapky

Plombování vodoměru

Ze zákona o metrologii vyplývá, že je nutné vodoměr zaplombovat na vstupu. Doporučuje se použití speciálních číselných plastových plomb nebo plomb olověných, opatřených pomocí kleští montážní značkou příslušné organizace. Povinnost osadit plombu na výstupní šroubení vodoměru není stanovena. Naše společnost plombování vodoměrů na výstupu důrazně doporučuje u vodoměrů s mechanickým strojkem. Důvodem je mnohem větší zabezpečení vodoměru proti manipulaci (neoprávněné ovlivnění chodu) ze strany uživatele bytu. U ultrazvukových vodoměrů není z principu možné ovlivnění vodoměru ze strany výstupního šroubení. Zde tedy není nutné osazovat plomby na výstup vodoměru.

Pro účel plombování si necháme vyrábět vlastní řady plomb, které jsou opatřeny úřední značkou naší společnosti a dále neopakovatelnou číselnou kombinací. Právě jedinečnost čísla spolu s identifikací montážní společnosti je 100 % ochranou proti manipulaci s vodoměrem. Každé poškození plomby je nevratné a lze jej jednoduše identifikovat. I z tohoto důvodu neregistrujeme prakticky žádné pokusy o ovlivnění vodoměru při současném poškození plomby.

Zpětné klapky do výstupního šroubení vodoměru

Zpětné klapky do výstupního šroubení vodoměru se výrábějí ve dvou základních provedeních. Prvním typem jsou zpětné klapky pružinkové. Při montáži těchto klapek se musí osadit před a za klapku po jednom těsnění. Obecně dojde při montáži klapky k navýšení rozměru o cca 3 mm, což může být někdy problém. Pružinkové zpětné klapky plní svou funkci obstojně, vyžadují však čistou vodu. Dostane-li se do klapky špona ze rzi, může klapka vydávat při provozu nepříjemné zvuky. Tyto klapky lze použít ke všem vodoměrům s 3/4 šroubením. Druhým typem jsou klapky membránové. Vsazují se do připraveného vybrání v mosazném výstuupním šroubení vodoměru. Při montáži klapky není nutné použití dalšího těsnění a také nedojde k navýšení rozměru vodoměru. Tyto klapky lze osadit jen do některých typů vodoměrů, obecně pasují do vodoměrů Kamstrup, Bonega, B-Meters a Maddalena. Dle našeho zjištění je funkce těchto zpětných klapek problematická u teplé vody. Mnohdy se klapky zdeformují a již po pár měsících přestanou plnit svou základní funkci.

Prvotní funkcí zpětných klapek je zajištění průtoku skrz vodoměr jen jedním směrem. Díky různému tlaku v rozvodu studené a teplé vody v rámci jednoho objektu občas dochází k míchání studené vody s teplou v nekvalitních vodovodních bateriích pákového typu. Osazení zpětných klapek tuto závadu odstraní.

Druhou funkcí zpětných klapek je ochrana proti neoprávněnému ovlivnění vodoměru z výstupní strany. Po instalaci zpětné klapky nelze vodoměr z výstupní strany uživatelem ovlivnit.  Musí být však  zároveň osazena plomba na výstupní šroubení.

Zpětné klapky do výstupního šroubení vodoměru se standardně dodávají v rozměru pro 3/4 šroubení vodoměru (standardní bytové vodoměry dimenze 1/2 se závity 3/4). Zpětné klapky pro větší dimenze nejsou většinou k dispozici.