Indikátory topných nákladů

V bytových a kancelářských objektech s více vstupy a výstupy topných rozvodů se nejčastěji používají k rozdělení nákladů na vytápění mezi konečné spotřebitele tzv. indikátory topných nákladů. Jde o malé bílé "krabičky", které se montují obvykle na střed radiátoru, jejichž účelem je "indikovat" na základě přesně určeného algoritmu stav, kdy dochází k předávání tepla topným tělesem do vytápěné místnosti. Indikátor je vybaven dvěma teploměry. Jeden měří teplotu topného tělesa, druhý pak teplotu okolního vzduchu. Součástí indikátoru je také kalkulátor, který na základě rozdílu teplot teploměrů nad 3 st. C a běhu času generuje tzv. "dílky". Velikost "dílků" je u různých indikátorů různá = různé typy indikátorů nelze v rámci jednoho objektu kombinovat. Indikátory jsou vyráběny podle normy ČN EN 834. Součástí moderních indikátorů topných nákladů jsou také radiové moduly, nejčastěji s rozhraním Wireless M-Bus. Někteří výrobci již vyrábějí indikátory i s radiovým rozhraním LoRaWAN.

Princip rozdělení nákladů na teplo podle indikátorů topných nákladů je postaven na poměrové metodě. Základem je však přepočet "dílků" vygenerovaných konkrétními indikátory pomocí mnoha koeficeientů tak, aby byly výsledné hodnoty přímo porovnatelné. Základní náměr indikátoru se tedy násobí koeficienty, které mohou být různými rozúčtovateli označovány různě. Do výpočtu vstupuje výkon topného tělesa, přechodový koeficient tepla mezi radiátorem a indikátorem, koeficient korekce dle světové strany a sada koeficientů popisujících nevýhodnost umístění místností v rámci objektu a tepelných ztrát. Na základě přepočtených náměrů všech indikátorů v objektu se poměrovým způsobem rozděluje spotřební složka nákladů, a to v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Indikátor topných nákladů není z hlediska zákona o metrologii tzv. "stanoveným měřidlem" a proto se na něj nevztahují metrologické předpisy. Indikátor se tedy nemusí měnit v pravidelných intervalech. Výměna indikátorů je tedy závislá pouze na životnosti použitých baterií. Obvyklá životnost baterií indikátorů topných nákladů je 8 - 10 let. Funkcionalitu starších indikátorů je vhodné průběžně kontrolovat, neboť některé série baterií nevydrží po deklarovanou dobu. Na životnosti baterií se výrazně projevuje i teplota topného média v radiátorech. U modernizovaných objektů s účinným zateplením se obvykle dosahuje nižších provozních teplot topné soustavy. Díky tomu se prodlužuje i životnost indikátorů. U objektů s velkými tepelnými ztrátami a s nižším výkonem topných těles musí být dosahováno vyšších teplot topného média. Následkem je pokles životnosti baterií idnikátorů.

Pro matematicky správné rozúčtování nákladů podle indikátorů topných nákladů je důležité mít k dispozici náměry ze všech indikátorů. Proto je vhodné odečítat náměry často, nejlépe v online režimu. Díky častým odečtům lze bez zbytečné prodlevy identifikovat závady na měřidlech a včas tato měřidla nahradit. Při odečtech 1 x ročně často dochází k situaci, kdy se část měřidel díky závadě neodečte a náměry se musí nahradit špatnou nebo špatnou metodou. Online sběr dat z indikátorů topných nákladů lze kromě zvýšení spolehlivosti měření použít i pro analýzu spotřeby tepla v jednotlivých jednotkách a k vytvoření doporučení, která povedou k úsporám tepelné energie.

V současnosti je již v platnosti evropská směrnice EU 2018-2002, která nařizuje od 25.10.2020 montáž indikátorů nákladů s dálkovým odečtem. Počínaje rokem 2022 je pak nezbytné předkládat koncovým spotřebitelům informace o spotřebě s měsíčním intervalem. Evropská Směrnice nebyla však k datu 1.9.2021 implementována pomocí vyhlášky do českého právního řádu. Nelze tedy ustanovení evropské směrnice vymáhat a její neplnění prozatím sankcionovat. Je však dobré se na povinnosti vyplývající z uvedené směrnice připravit. Technicky lze dosáhnout denního sběru náměrů indikátorů za velmi příznivou cenu použitím měřidel s komunikačním rozhraním LoRaWAN.

Doporučené typy indikátorů topných nákladů

Naše společnost provádí kromě dodávek a montáží  různých měřidel také odečty měřidel a profesionální rozúčtování tepla, vody a dalších energií či služeb. Snažíme se ve vlastním zájmu používat kvalitní měřidla s nízkou poruchovostí a spolehlivým radiovým modulem. Níže naleznete odkazy na měřidla, která aktuálně doporučujeme pro měření pomocí indikátorové metody pro rozdělení topnách nákladů.

B-METERS Hydroclima RFM

 

HYDROCLIMA RFMx

 

Indikátor B-Meters Hydroclima RFM patří k oblíbeným měřičům. Důvodem je snadná konfigurace radiového modulu Wireless M-Bus pro pochůzkový nebo online sběr dat. Nadstandardní je radiový dosah, díky kterému se náměry měřidel velmi dobře odečítají. Samozřejmostí je indikace pokusu o ovlivnění měřidla a datový zázmnamník až pro 24 měsíčních stavů. Vestavěná baterie má plánovanou životnost až 10 let. Standardně poskytovaná záruka je 2 roky.

 

 

Maddalena GRADUS

 

Maddalena Gradus 

 

Indikátor Maddalena GRADUS vychází ze spolupráce italské společnosti Maddalena a německého výrobce měřidel Engelmann. Kvalita zpracování je příkladná, stejně tak i spolehlivost. Radiový modul Wireless M-Bus je uživatelsky konfigurovatelný pro pochůzkový i online sběr dat. Vestavěná baterie má deklarovanou životnost 11 + 1 rok. Nadstandardní paměťový modul dokáže uložit až 132 měsíčních náměrů. Detekce pokusu o ovlivnění je standardem.

Zenner Caltos E - LoRaWAN

 

Caltos E

 

Indikátor Zenner Caltos E s radiovým modulem LoRaWAN je velmi zajímavým výrobkem, který díky radiovému rozhraní s dlouhým dosahem umožňuje vybudovat rozsáhlé automatické odečtové sítě za velmi nízkou cenu. Chcete-li odečítat indikátory ve Vašem domě pomocí technologie pro online sběr dat a zároveň neinvestovat velký balík peněz, tento indikátor je řešením pro Vás. Výhodou je baterie s deklarovanou životností 10 let, vnitřní paměť pro 18 měsíčních záznamů a indikace pokusů o ovlivnění měřidla.

Siemens WHE 542

 

whe 542a

 

Indikátory topných nákladů Siemens  jsou na českém trhu velmi známé. Typ WHE542 nabízí komunikační modul Wireless M-Bus C1, díky němuž lze tyto indikátory odečítat v pochůzkovém i online režimu. životnost vestavěné baterie je 10 let. Indikátor samozřejmě disponuje ochranou proti manipulaci. Indikátory Siemens jsou prakticky shodné s výrobky Qundis Q Caloric 5.5.

 

Kaden C-10

 

kaden c10 rem

 

Indikátory topných nákladů Kaden C-10 jsou vhodné pro zákazníky, kteří používají i elektronické vodoměry Kaden S060/S065 nebo Kaden i_Flux. Tato měřidla jsou vybavena duální radiovou komunikací. Pomocí protokolu RCOM je řešen pochůzkový odečet, díky rozhraní Wireless M-Bus je možný i online sběr dat. Životnost baterie je 8 let. Indikátor umožňuje snadnou detekci pokusů o ovlivnění. Paměť měřidla uchovává 18 měsíčnísch náměrů.