vstup do mereni objednavka
  
 
   

Kontrolní vodoměr

 

Důvěřuj, ale prověřuj (aneb proč doporučujeme kontrolní vodoměry za vodárenský vodoměr):

     V povědomí mnoha lidí stále ještě přežívá jakýsi respekt k vodárenským měřidlům a k vodárenským společnostem všeobecně. Poměrně dost lidí považuje vodárenská měřidla za přesná a obecně nepřipouští možnost, že by to tak být nemělo. Naše firma ale tyto mýty boří a v následujících řádcích se dozvíte, že k této "destrukci" vžitých mýtů máme pádný důvod.

     A jak to všechno začalo ? Na  rovinu, i my jsme kdysi podlehli předsudku, že vodárenský vodoměr měří správně. Ale stále se nám ozývali zákazníci s tím, že mají velký rozdíl mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a vodárenským vodoměrem. Mnohdy nepomohly ani citlivější vodoměry, kontroly "černých odběrů" a další pokusy o odhalení příčiny velkých rozdílů. A pak jsme začali montovat za vodárenské vodoměry vodoměry obdobných parametrů a zjistili jsme, že se náměry dvou téměř shodných měřidel výrazně liší. A následně jsme zjistili i příčinu, proč vodárenské vodoměry měří často špatně a ve většině případu měří "do plusu". Důvodem je prostá mechanika. Vodárenské společnosti v současnosti většinou používají vícevtokové vodoměry mokroběžné konstrukce. Při ucpání některého z vtoků nečistotami z vodovodního řádu musí voda protékat ostatními vtoky. Proudí ale rychleji a rychleji otáčí oběžným kolem a následně počitadlem ... Důsledkem je vyšší náměr, než je skutečná spotřeba.

     Z výše uvedených důvodů v současnosti důrazně doporučujeme všem odběratelům vody instalovat za vodárenský vodoměr kontrolní vodoměr, jehož účelem je zjistit, zda vodárenský vodoměr měří správně. Aktuálně máme ty nejlepší zkušenosti s vodoměry dánského výrobce Kamstrup ultrazvukové konstrukce Flow IQ 3100. Za dobu, kdy je aktivně montujeme, jsme ušetřili našim zákazníkům mnoho peněz. Sami se občas podivujeme naměřeným rozdílům, kdy náš kontrolní vodoměr prokáže nepřesnost vodárenského vodoměru ve výši například + 35 %, vyjímkou ale nejsou i náměry přesahující hodnotu + 50 %.

     Při zjištění vysokého rozdílu v náměru mezi vodárenským vodoměrem a kontrolním vodoměrem není vhodné hned kontaktovat vodárenskou společnost. Při řešení reklamace je ve většině případů vodoměr pracovníky vodáren vyjmut a odvezen na zkušebnu, kde je po pročištění podroben zkoušce. Nicméně tato zkouška proběhne obvykle po odstranění důvodu chybného měření (po odstranění nečistot) a výsledkem často bývá perfektně fungující vodoměr. My na to jdeme jinak. Dojde-li k uvedenému problému, zajistíme zkoušku na místě při zachování skutečných provozních podmínek pracovníkem ČMI. Tato zkouška je provedena nezávislým orgánem a pracovníci vodárenské společnosti jsou k ní přizváni, čímž je zajištěna objektivita. Výsledek zkoušky je zhodnocením skutečné funkce vodoměru v daných provozních podmínkách a nejlépe odpovídá realitě. A především, je nezpochybnitelný ...

flowIQ3100 700

kontrolní vodoměr Kamstrup Flow IQ 3100

 

 

Kontrolní vodoměry v praxi

     Vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100 dodáváme v různých velikostech a to od Q3 = 4,0 m3/hod do Q3 = 100 m3/hod. Skladem držíme měřidla od Q3 = 4,0 m3/hod do Q3 = 40 m3/hod, což postačuje pro většinu bytových domů.

     Po osazení kontrolního vodoměru za vodárenský vodoměr lze porovnávat náměr vodárenského vodoměru a kontrolního měřidla nebo náměr kontrolního měřidla a skupiny bytových vodoměrů. Pro ilustraci níže na obrázku uvádíme porovnání měřidel jednoho bytového objektu na Praze 6, ve kterém je instalován systém Měřeníonline.CZ . Na straně A je kontrolní vodoměr Kamstrup Flow IQ 3100 Q3 = 25 m3/hod, na straně B je cca 215 ks bytových vodoměrů Kamstrup Multical 21. Ve sloupečku rozdíl A - B % naleznete rozdíl náměrů v procentech za předchozí den, předchozí měsíc a od počátku roku.

 

Kontrolní vodoměr porovnání

     Zcela shodným způsobem lze porovnávat náměr vodárenského měřidla a měřidla kontrolního. Dostupná je i funkce automatického zaslání e-mailu ve chvíli, kdy rozdíl přesáhne povolenou hodnotu.

 

Další využití kontrolních vodoměrů

      Kontrolní vodoměry menších dimenzí využíváme ke kontrole na patách jednotlivých stoupaček rozvodu studené vody. Toto opatření je využíváno především v domech s podezřením na "černý odběr". Po jisté době měření je porovnáván náměr kontrolního vodoměru na patě stoupačky se součtem bytových vodoměrů na kontrolované stoupačce. Případný rozdíl tak velmi rychle zjistíte. Výhodou kontrolních vodoměrů je detekce velmi malých průtoků. Velmi malý průtok bývá často způsoben protékajícím ventilem WC nádržky. Vodoměr jej detekuje v reálném čase. Proto je kontrolní vodoměr vhodný pro rychlé vyhledávání úniků vody a netěsností.


 

Informace pro naše zákazníky

Mám zájem o kontrolní vodoměr, kolik mě bude stát?

     Cena za dodávku a montáž kontrolního vodoměru se může výrazně lišit v jednotlivých objektech. Na základě Vaší poptávky rádi zpracujeme cenovou nabídku. Stačí kliknout zde a vyplnit formulář. Můžete také odeslat poptávku na e-mail poptavky(zavináč)vymenavodomeru.cz. Je-li to možné, je vhodné poptávku doplnit o fotografie vodoměrné soustavy: 1. celá vodoměrná soustava z dálky, 2. detail štítku a ciferníku vodárenského vodoměru, 3. fotografie potrubí v délce cca 2 metry za vodoměrnou soustavou. Také potřebujeme informaci o počtu bytových jednotek napojených na vodoměr a o případné instalaci požárního hydrantu.

Odsouhlasili jsme cenovou nabídku a zajímá nás, kdy dojde k instalaci a jaká budou omezení pro dům

     Na základě odsouhlasené cenové nabídky Vám zašleme návrh montážního termínu. Obykle stihneme montáž realizovat do 14 dní. Kontrolní vodoměry běžných dimenzí (Q3 = 4,0 - 6,3 - 10,0 - 16,0) máme trvale skladem. Vodoměry od Q3 = 25 objednáváme na konkrétní akci a dodací lhůta je cca 4 týdny. Vlastní montáž provádíme obvykle v dopoledních hodinách (8.00 - 12.00) s tím, že od cca 8.30 do 11.00 je zastaven přívod vody do objektu. Fakturu za provedené práce spolu s protokolem o montáži kontrolního vodoměru a s opisem stavu vodoměru vodárenského zasíláme následující den elektronicky na e-mail objednatele.

Máme kontrolní vodoměr a ukazuje vyšší náměr vodárenského vodoměru, co dál?

    Při instalaci kontrolního vodoměru zároveň opisujeme stav vodoměru vodárenského. Doporučujeme cca 10 - 15 dní počkat a pak odečíst náměr vodárenského a kontrolního vodoměru. Tato doba je dostatečně dlouhá pro eliminaci případné statistické chyby. Když nám tento náměr zašlete, do druhého dne Vám zašleme tabulku s výpočtem rozdílu. Zde je důležitá procentuelní odchylka, nikoliv odchylka absolutní. Je-li odchylka menší než 11 %, doporučujeme vodárenský a kontrolní vodoměr pravidelně odečítat a porovnávat. Při této odchylce není zaručen úspěch s vodárenskou společností. Je to způsobeno tím, že povolená odchylka v nominálním průtoku je ± 4 % a v minimálním průtoku ± 10 %. Řekněme v průměru 7 %. K tomu je mutné připočítat odchylku kontrolního vodoměru do 1 % a cca 3 % na odchylku způsobenou při ověřování vodárenského vodoměru (jde o to, že při zkoušce vodoměru na místě dochází k opakovanému zastavení a vpuštění vody do vodoměru - tím se usazené nečistoty mohou zvířit a dojde k jejich mírně odlišnému přeskládání - ve výsledku se tento stav může projevit odchylkou). Sečteno a podtrženo: když byl rozdíl prokázaný kontrolním vodoměrem 11 a více %, nikdy se nám nestalo, že by vodárenský vodoměr při ověřování na místě vyhověl. Vždy bylo inspektorem ČMI konstatováno, že je vodárenský vodoměr vadný.

     V případě, že je ve Vašem případě odchylka vypočítána na 11 a více procent, kontaktujte nás. Ve spolupráci s ČMI zajistíme kontrolu vodárenského vodoměru na místě ve Vašem objektu. K této zkoušce si inspektor ČMI přizve i pracovníka místní vodárenské společnosti a to kvůli objektivitě.

Zkouška na místě, jak probíhá?

     Zkouška vodárenského vodoměru na místě instalace bez demontáže je dle našeho názoru (a dle názoru ČMI) jediným typem zkoušky, při které nejsou ovlivněny metrologické vlastnosti vodoměru vnějšími vlivy. Zkouška trvá cca hodinu a na cca 30 minut je zastaven přívod vody do objektu. Inspektor ČMI potřebuje k provedení měření speciální přípojku (tu běžně instalujeme spolu s kontrolním vodoměrem), zásuvku na 230 V a také možnost odvést z místnosti s vodoměrem hadici s odpadní vodou do kanalizace nebo mimo dům. Při ověřování vodárenského vodoměru se porovnává náměr vodoměru se speciálním etalonem a to ve všech deklarovaných průtocích vodoměru (Q1 - rozběhový průtok, Q2 - přechodový průtok, Q3 - nominální průtok). Jakmile vodoměr nevyhoví požadavkům alespoň při jednom průtoku, je považován za vadný a nelze podle něj měřit spotřebu vody. Po provedení zkoušky obdržíte protokol o ověření vodoměru a o výsledku zkoušky (vyhověl - nevyhověl + výše naměřené odchylky v % u jednotlivých průtoků).

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 12 hostů a žádný člen