Potrubní oddělovač - ochrana Vašeho zdraví

S pojmem "Potrubní oddělovač" se stále více setkáváme v posledních letech. Jeho použití se řídí například normou ČSN EN 1717. A k čemu vlastně potrubní oddělovač slouží a jaké praktické využití je v bytových domech ???
 
Účelem potrubního oddělovače je funkčně a spolehlivě oddělit vodu jakkoliv kontaminovanou od vody pitné a zamezit tzv. "zpětnému nasátí". 
 
Velmi častým místem, kde dochází k nasátí kontaminované "stojaté" vody do rozvodu vody pitné, je odbočka hydrantu. Za vodárenskou vodoměrnou soustavou obvykle dochází k rozdělení přívodu vody na rozvod vody pitné a vody požární. Velmi často není u větve požární vody instalována jakákoliv ochrana. Ikdyž pro hydrantové systémy není normou ochrana přesně předepsána, dle našeho názoru je nezbytná.