vstup do mereni objednavka
  
 
   

Teplotní sensory

     Měření tepla pomocí teplotních sensorů je metoda principem odlišná od měření pomocí kalorimetrů nebo indikátorů topných nákladů. Tento systém neřeší způsob, jakým se do měřené místnosti dostane teplo, ale kontinuálně zjišťuje, jaké teploty je v měřené místnosti dosahováno. Zdrojem tepla může být tedy radiátor, podlahové topení, stropní i stěnové topení a samozřejmě jakákoliv kombinace uvedených řešení. Pro rozúčtování nákladů se v principu používá teplota, které je v dané místnosti dosahováno. Při rozúčtování tedy uživatelé bytu platí za teplo podle reálně dosahované teploty. Laicky řečeno, kdo má v bytě chladněji, platí méně, kdo udržuje vyšší teplotu, platí více. Tento princip rozdělení nákladů na vytápění je především v objektech s velkým prostupem tepla stěnami dle našeho názoru spravedlivější, než rozúčtování podle indikátorů topných nákladů.

Technické řešení systému

     V současnosti používáme teplotní senzory od českých výrobců Kaden a Softlink. Součástí teplotního senzoru je přesný kalibrovaný teploměr, deska elektroniky s baterií. Teplotní sensory se umisťují především na stěny protilehlé k oknu do výšky cca 30 cm pod stropem. Základem je, že montážní výška teplotních sensorů v rámci jednoho objektu musí být shodná (teplota v místnosti se zvyšuje směrem od podlahy ke stropu a umístění v jiných výškách by vedlo k nepřesnostem v měření).

     Součástí systému teplotních senzorů je venkovní teploměr, který se umisťuje na vnější plášť budovy na severní stranu. Tento teploměr měří venkovní teplotu, která se používá pro výpočet rozdílu teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím. Dalším komponentem je vnitřní teploměr osazený na přívodní potrubí topné vody do objektu. Jeho účelem je zjistit, zda je do objektu dodávána topná voda nebo nikoliv (tento teploměr indikuje, zda je topná sezona či nikoliv).

     Teplotní senzory a dva systémové teploměry vysílají v nastaveném čase informace o naměřené teplotě. Tyto informace je nezbytné doručit na náš vzdálený server. Jelikož radiový dosah měřidel je cca do 15-ti metrů, osazujeme cca na každá tři podlaží objektu opakovač, který data přijímá, zesiluje a posílá dál směrem ke komunikační bráně. Komunikační brána je technické zařízení, které přijímá veškerá radiová data z objektu a pomocí ethernetového rozhraní tato data posílá přes síť internet do serveru naší firmy, který je umístěn v datovém centru. Pro provoz je nutná internetová přípojka, pevná IP adresa je vhodná, ale není nezbytně nutná.

Automatizované rozúčtování nákladů na vytápění

     Naše webová aplikace umožňuje kromě vizualizace naměřených hodnot a kontroly funkce instalovaných měřidel i automatizované rozúčtování nákladů. Po ukončení rozúčtovacího období (obvykle kalendářní rok) a zadání celkových nákladů na teplo do systému lze automaticky vygenerovat vyúčtování nákladů na vytápění. Toto vyúčtování lze samostatně vytisknout nebo lze výsledky rozúčtování vyexportovat a následně použít v různých rozúčtovacích aplikacích (tato funkce je zvláště vhodná pro správce nemovitostí).

Tepelná analýza objektu

     Kromě vlastního měření tepla k účelům rozúčtování nákladů na vytápění jednotlivých jednotek lze naměřené hodnoty využít i jiným způsobem. Lze například zjistit, zda nejsou některé místnosti trvale přetápěné a nebo zda v některých místnostech není trvale dosahováno velmi nízkých teplot. Tyto hodnoty lze použít například pro návrh opravy topného systému (regulace topného systému).

Regulace topení v rámci bytu

     Na základě zjištěných údajů o naměřených tepelných hodnotách jsme zjistili, že pouze v malém procentu bytů se tepelná energie využívá účelově. Mnohdy topení topí beze změny i v době, kdy jsou uživatelé bytu v práci nebo ve škole. Pouhým snížením teploty o 2 - 3 stupně Celsia po tuto dobu by však došlo k podstatné úspoře. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci inteligentní regulace topení pro bytové jednotky EVO HOME od firmy Honeywell.

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 48 hostů a žádný člen