vstup do mereni objednavka
  
 
   

Prvoinstalace vodoměrů

Chcete měřit spotřebu vody, ale nemáte žádné vodoměry?

     Stav, kdy nejsou v bytovém domě instalovány žádné podružné vodoměry v bytech je stále poměrně běžný. Jedná se většinou o starší činžovní domy s původní vodoinstalací nebo o činžovní domy, které v minulosti prošly rekonstrukcí vodovodu, ale z úsporných důvodů nebyly instalovány vodoměry a ani pro jejich instalaci nebyla provedena příprava.

Co s tím?

     S tímto problémem si  samozřejmě umíme poradit. Jsme schopni upravit vodovodní rozvody pro instalaci vodoměru a následně vodoměr nainstalovat. V souvislosti s instalací přípravy pro vodoměr je zejména v činžovních domech nezbytné provést bourací práce (vysekání niky pro vodoměr) a po té realizovat zednické práce (zednické začištění niky, pokládka obkladů, dodávka a montáž revizních dvířek atp.). Disponujeme samozřejmě sehraným týmem pracovníků (instalatéři, zedníci, obkladači), kteří uvedené práce provedou v co nejkratším časovém úseku a s velkou mírou ohleduplnosti.

Jaká je cena prvoinstalace?

     Vzhledem k situaci, kdy je v činžovních domech každý byt originálem, nelze cenu za instalaci přípravy pro vodoměry stanovit "od stolu". Většinou ale ani nelze cenu dobře odhadnout na základě zpřístupněného vzorku bytů. Z dlouholeté praxe víme, že půdorysně shodné byty situované nad sebou nemusejí mít vůbec shodné vodovodní rozvody a cena za přípravu pro instalaci vodoměrů se může diametrálně lišit. Chcete-li získat přesný rozsah prací a relativně přesnou cenu, je nezbytné provést prohlídku ve všech bytech a následně zhotovit podrobné ocenění prací. Tato prohlídka včetně zpracování výkazu výměr a úkonů je poměrně pracnou záležitostí a proto ji standardně neprovádíme zdarma. Aktuální cena této služby je 100 Kč bez DPH / byt. V případě realizace prací naší firmou odečteme 50 % ceny za zpracování cenové nabídky z ceny zakázky. Nechcete-li ale ivnestovat do zhotovení přesné cenové nabídky, jsme schopni Vám poskytnout úkonový ceník, který obsahuje poměrně kompletní seznam dodávek materiálu a prací potřebných pro zhotovení díla. Vyúčzování je pak prováděno dle skutečnosti podle předem známých ceníkových položek.

Co obnáší zhotovení přípravy pro vodoměry v činžovních domech v praxi?

     Jako příklad uvedeme přípravu pro instalaci vodoměrů v bytě v činžovním domě. Jde o dům s rozvodem teplé a studené vody. V bytě jsou celkem tři odběrná místa. První odběrné místo je pro koupelnu (SV, TUV), druhé pro kuchyň (SV, TUV) a třetí pro WC (SV). Ve všech místech s odběrem vody jsou viditelné uzávěry vody.

     Nejdříve dojdek realizaci zakrývacích prací. První je na řadě koupelna. V koupelně jsou obklady a z nich koukají uzávěry vody. V polovině případů se nám povede provést práce bez požadavku na náhradní obklady. Nejdříve vyměříme velikost revizních dvířek (30 x 30 cm, někdy 40 x 30 cm). Obrys dvířek nakreslíme na stěnu. Opatrně vyřízneme montážní otvor bruskou s diamantovým kotoučem a následně vysekáme do zdiva niku hlubokou cca 12 cm, tak aby nedošlo k poškození obkladů. Po vysekání niky dojde k vypuštění stoupačky, odstřižení původních uzávěrů a k instalaci uzávěrů nových, vodoměrného šroubení a vodoměrů. Následně provedeme zednické začištění a osazení revizních dvířek. Po vpuštění vody se provede kontrola těsnosti zaplombují se vodoměry. Nakonec zbývá úklid. Výše uvedená práce trvá cca 3 - 5 hodin, dle místních podmínek a složitosti.

     Obdobně jako koupelna se realizuje instalace vodoměrů v kuchyni. Zde však často bývají uzávěry vody umístěné pod kuchyňskou linkou, za lednicí atp. Ostatní práce jsou velmi podobné, stejně jako doba nutná pro realizaci.

     Instalace vodoměru na WC bývá poněkud odlišná. Ve většině případů bývá na WC pouze rozvod SV a mnohdy také není instalován uzávěr vody pro WC. Místo uzávěru je nainstalován přímo na odbočku ze stoupačky tzv. rohový ventil, na který je připojena napouštěcí hadička k nádržce WC. Tato odbočka bývá většinou u starších instalací ve výšce kolem dvou metrů, neboť se v minulosti velmi často používaly toalety s výše umístěnou nádržkou. V těchto místech nebývají obklady. Při realizaci prací dojde k vysekání niky poblíž stávající odbočky. Je vypuštěna voda ze stoupačky a následně musí být místo stávající odbočky osazen T-kus, za ním uzávěr a příprava pro vodoměr. Za vodoměrem dojde k instalaci krátké části potrubí a tzv. nástěnky, což je tvarovka s vnitřním závitem. Do této tvarovky se následně nainstaluje rohový ventil pro připojení nádržky. Nakonec jsou provedeny zednické práce, instalace revizních dvířek a úklid.

     Na základě výše uvedených informací vychází přibližná doba realizace prací v rámci jedné bytové jednotky se třemi odběrnými místy na 8 - 10 hodin práce. Proto většinou doporučujeme s realizací prací započít kolem 8.00 ráno, tak aby vše bylo dokončeno během jednoho pracovního dne. Při instalaci také dojde je kontrole všech odběrných míst z hlediska napojení na měřený rozvod. Zvláštní pozornost věnujeme napojení praček a myček.

Sloučení vodoměrů

     V některých případech se stávající stoupací rozvody vodovodu nacházejí poměrně blízko od sebe (do cca 2 bm). Často je blízko sebe stoupačka vody pro WC a stoupačka vody pro koupelny. Doporučujeme zvážit sloučení dvou odběrných míst v jedno. Instalace jednoho odběrného místa s dopojením k druhému instalačnímu místu bude cenově v obdobné výši jako zhotovení dvou kompletních odběrných míst. Ušetříte však za dodávku vodoměru a v budoucnu i za další následné výměny vodoměrů. Finančně lépe vyjde i rozúčtování nákladů na vodu. Sloučení dvou odběrných míst jedno ale není možné vždy.

Jak se na "prvoinstalaci" vodoměrů nejlépe připravit?

     Před vlastní realizací doporučujeme vyklidit z dotčených míst veškeré "mobilní věci", kterých na typických instalačních místech (koupelna, kuchyň, WC) bývá poměrně dost. Vhodné je i provedení zakrytí podlah a nábytku v okolí místa instalace (nebude-li zakryto, provedeme zakrývací práce sami). Velmi důležité je zajistit nějaké náhradní obklady pro případ potřeby (zbylé po realizaci obkladačských prací). V případě, že náhradními obklady nedisponujete, doporučujeme se podívat například do vzorkovny firmy Marketis u Vršovického nákladového nádraží. Zde je velká šance shodné nebo podobné obklady zajistit. Naši technici standardně disponují obklady bílé barvy. Nedokážeme však mít k dispozici stovky druhů obkladů vyráběných v minulých letech...

A co říct na konec?

     Přesto, že je prvoinstalace vodoměrů náročná a dochází při ní ke stavebním pracím, které jsou "postrachem" pro některé uživatele bytů, výsledkem je stav, kdy je možné skutečnou spotřebu bytu změřit. A to je přáním mnoha uživatelů bytů, kteří nechtějí doplácet za ostatní...

 


 

 

edit: 2015-08-01

 

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen