Výměna stoupacích rozvodů vodovodu a kanalizace

Výměnou stoupacích rozvodů vodovodu a kanalizace se aktivně zabýváme již více než 20 let. Tyto práce provádíme v panelových i zděných domech a to současně s realizací případných zednických prací. Naše firma disponuje dostatečným počtem instalatérů, zedníků, ale i pracovníků dalších profesí, kteří jsou potřební k rychlé a kompletní realizaci díla. Poradíme si i s problémy, které vznikají při ne zcela odborných vyzdívkách bytových jader. Při realizaci prací především dbáme na správné dimenzování potrubí a používáme trubky výhradně v tlakové třídě PN 20. Pečlivě dodržujeme způsob kotvení potrubí v panelových domech a rozvody izolujeme předepsanou izolací (na TUV a cirkulaci TUV používáme izolaci stl. stěny 20-25 mm). K vlastníkům bytových jednotek se vždy chováme ohleduplně a snažíme se respektovat jejich požadavky nebo připomínky.
 
Kromě samotné výměny stoupacích rozvodů samozřejmě provádíme veškeré související práce. Není pro nás problém provést kompletní opravu koupelny, toalety nebo kuchyně. Na veškeré práce předem zpracujeme cenovou nabídku jednotlivým vlastníkům nebo uživatelům bytů. Je velmi vhodné znát celý rozsah prací s předstihem, aby bylo možné předem zajistit veškerý nezbytný materiál (obklady, dlažby, sanitární vybavení), ale také potřebný počet řemeslníků. Samozřejmostí je i odborné poradenství a doporučení kvlaitních výrobků pro realizaci oprav koupelen a toalet.

Výměna stoupaček vodovodu v panelovém domě

Výměnu stoupaček vodovodu v panelovém domě do výšky 12-ti pater jsme schopní realizovat během jednoho kalendářního dne, a to od 7.30 do cca 20.00. Tento časový úsek obecně platí v situaci, kdy se nacházejí instalační šachty v původním stavu, nebo když jsou "rozumně" rekonstruovány. V případě nepromyšlených rekonstrukcí bytových jader (především jde o zcela nepřístupné stoupací rozvody) může dojít k časovému navýšení, a to především z důvodu obnovy vybouraných částí bytových jader. Z výše uvedených důvodů doporučujeme před realizací prohlédnout všechny byty, bude pak jasné, zda nastanou nějaké vícepráce nebo ne.

Při vlastní realizaci je nezbytné zajištění neustálého přístupu do všech bytových jednotek. Zcela na počátku prací dojde k vypuštění vody, odkrytí instalačních šachet a k postupné demontáži původních vodovodních rozvodů. Jakmile dojde k demontáži původních rozvodů alespoň ve třech nejspodnějších podlažích domu, část montérů započne s výstavbou nových stoupacích rozvodů. V tuto chvíli se ještě dokončují bourací práce ve vrchních patrech. Výstavba nových stoupaček je prováděna od spodních pater směrem nahoru. Práce probíhají postupně. Dvojice montérů staví páteřní rozvody, za nimi další montér provádí kotvení a izolaci rozvodů. Další montéři dopojují bytové rozvody a montují bytové vodoměry. Po dokončení rozvodů až po bytové uzávěry dochází k napuštění stoupacích rozvodů vodou, proplachu a ke zkoušce těsnosti. Následně jsou instalační šachty zakryty a je proveden hrubý úklid. Případné nutné stavební úpravy vyzděných instalačních šachet jsou prováděny v následujících dnech na základě individuální dohody o termínu s konkrétními vlastníky domu.

Základní filozofií naší firmy je realizovat práce a dodávky tak, aby výsledek naší činnosti sloužil co nejdéle. Proto používáme veškeré potrubí ve vyšších tlakových třídách a to i pro rozvod studené vody (wavin ekoplastik EVO PP-RCT nebo Fiber Basalt Plus). Pro minimalizaci tepelných trát na rozvodu teplé vody používáme tepelnou izolaci s minimální sílou stěny 20 mm. Kotvení rozvodů je vždy řešeno způsobem, který zajistí dlouhou životnost rozvodů. Chybné kotvení naopak vede k praskání potrubí a k posunu napuštěné "stoupačky" směrem dolů. Díky dodržování všech pravidel pro montáž rozvodů vodovodu a používání nadstandardně odolných materiálů je naše cena obvykle o něco vyšší, než cena nejlevnější konkurence. Proto je vždy nutné při výběru dodavatelské firmy srovnat nejen cenu, ale i rozsah dodávek a jejich kvalitu.

Výměna stoupaček vodovodu ve zděném činžovním domě

Výměna stoupacích rozvodů vodovodu ve zděném činžovním domě je poněkud komplikovanější a časově náročnější než obdobná práce v domě panelovém. Prakticky celý svislý úsek původního rozvodu musí být demontován a musí být připravena (vybourána) trasa pro rozvody nové. Často je nezbytné demontovat vany, sprchové kouty, kuchyně, bojlery či plynové kotle. Při výměně stoupaček vodovodu ve zděném domě se mnohdy mění kompletní rozvody i uvnitř bytu, neboť jejich kvalita je velmi špatná. Délka realizace prací závisí na mnoha faktorech. Obvykle však trvá výměna stoupačky vodovodu v činžovním domě o 5 - 7 podlažích cca 4 - 7 pracovních dní, včetně provedení zednických prací. Je-li součástí prací i výměna sanitárního vybavení bytů, obkladů a dlažeb v koupelnách a na WC, může být doba potřebná pro realizaci prací i dva až tři týdny.

Ve standardních činžovních domech bývá několik stoupacích rozvodů vodovodu. Obvykle jde o tři: koupelna, WC a kuchyň. V rámci celkové výměny rozvodů v bytech umístěnýc nad sebou provádíme výměnu tak, že posouváme začátky realizace o cca 2 dny. Začneme třeba výměnou stoupacích rozvodů na WC v pondělí prvního týdne. První den proběhne bourání, druhý den výstavba nových rozvodů a třetí den se již provádějí zednické práce. Druhý stoupací rozvod - například koupelnový - se započne realizovat ve středu, ve čtvrtek se postaví nový rozvod, v pátek se započnou provádět zednické práce. Třetí stoupací rozvod - například v kuchyni - se započne realizovat v pondělí druhého týdne. Další postup je stejný jako u předchozích stoupacích rozvodů... Díky posunu realizace od dva dny mezi jednotlivými stoupacími rozvody je zachován alespoň jeden funkční přívod vody po celou dobu prací. Samozřejmě je velkou výhodou situace, kdy vlastní domu disponuje společnou místností s toaletou (například prádelna s WC).

V průběhu realizace instalatérských prací (bourání původních svislých rozvodů, instalace nových rozvodů, dopojení na vodorovné bytové rozvody) je nezbytné trvalé zajištění přístupu do všech bytových jednotek. Při následujících zednických pracích je možné více individualizovat přístup do jednotlivých bytů. V bytech, kde muselo dojít k demontážím zařizovacích prvků (vana, kuchyň atp.) je nutné počítat s delším časem nezbytným pro uvedení bytu do původního stavu. Tyto práce jsou časově náročné a vyžadují technologické přestávky.

Provádíme-li výměnu vodovodních nebo kanalizačních rozvodů v obytných domech, jejichž vlastínky jsou SVJ nebo Bytová družstva, nepožadujeme na provedení prací žádnou zálohu. Fakturujeme až po realizaci ucelené části prací (například po stoupačce). Přílohou k faktuře je vždy přesný rozpis provedených prací a dodaného materiálu.

Do nových stoupacích rozvodů vodovodu patří čistá voda, nejlépe se správným tlakem a také správně měřená

Důvodem rekonstrukce vnitřního vodovodu bývá nevyhovující stav původních rozvodů. Mnohdy jsou původní rozvody provedeny z korodujících ocelových trubek, ve starších objektech lze nalézt i rozvody olověné. Při výměně vodovodních rozvodů se nabízí možnost zajistit přísuny čisté filtrované vody do objektu a tím zvýšit životnost vodovodních armatur, baterií, bojlerů, praček, myček, kávovarů a napouštěcích mechanismů toalet. Díky provedení nových rozvodů z materiálů, ze kterých se neuvolňují nečistoty, zůstává jediným zdrojem mechanických nečistot "vodovodní řád". Standardní vodoměrná soustava je sice vybavena filtrem vody, ale ten je účinný jen proti větším částicím. Drobné zrnka písku a špony ze rzi ze starého potrubí tímto filtrem velmi často bez problému projdou.  I malé zrnko písku dokáže trvale poškodit drahou vodovodní baterii nebo způsobit trvalé protékání WC nádržky pouhým "odřením" hladkých dosedacích ploch plovákového mechanismu.

Z výše uvedených důvodů je vhodné osadit na vstup vody do objektu za vodárenskou vodoměrnou soustavu kvalitní filtr jemných částic. Na základě dlouhodobých zkušenností víme, že levné náhražky nemají smysl. Proto doporučujeme výhradně filtry Honeywell / Braukmann F76S nebo F74CS s filtračním sítem 200 mikrometrů. Tyto filtry je možné čistit bez zastavení vody (zpětný proplach), čištění je dokonce možné zautomatizovat. Požadujete-li podrobnější informace, máme tu pro Vás samostatnou stránku o filtrech.

Další problémy ve vodovodních rozvodech může způsobovat kolísající a především nadstandardní tlak vody. Díky vysokému tlaku často dochází k protékání nádržky WC nebo k propouštění vody pojistným ventilem bojleru či tlakového zásobníku kotle. Tlak se obvykle zvyšuje v nočních hodinách a tyto nechtěné průtoky mohou vznikat bez povšimnutí. Z uvedených důvodů je vhodné osadit regulátor tlaku. Teny by měl být optimálně osazen až za filtrem jemných částic. Důvodem je citlivost mechanismu regulátoru tlaku na mechanické nečistoty ve vodě. Opět zde doporučíme kvalitní regulátory tlaku Honeywell / Braukmann, které máme odzkoušené na mnoha objektech.

Poslední vychytávkou, kterou doporučujeme osadit na vstup vody do objektu je kontrolní ultrazvukový vodoměr, který dokáže zjistit, zda Vás vodárenský vodoměr měří správně. Ten se osazuje mezi vodoměrnou soustavu a filtr jemných částic. Jako kontrolní vodoměr používáme výhradně Kamstrup Flow IQ 3100 nebo Kamstrup Multical 21. Jde o velmi přesná měřidla, která fakticky měří s ochylkou kolem 1 % od pravdy. Díky těmto vodoměrů během několika dní zjistíte, zda Váš vodárenský vodoměr měří správně nebo zda má neakceptovatelnou odchylku. Povolená odchylka v měření vodárenského vodoměru je maximálně 10 %, díky kontrolním vodoměrům jsme zjistili, že problémem není ani + 70 %. V případě zjištění nastandardní odchylky, což je celkem běžné, spolupracujeme v následujících krocích s inspektorem ČMI. Ten provede zkoušku na místě a vadný vodárenský vodoměr zneplatní. Navíc od nás obdržíte návod, jak se u vodáren domáhat svých práv na vrácení neoprávněně fakturované spotřeby...

 

Filtr jemných částic F76S

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Filtr jemných části F74CS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Redukční ventil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Kontrolní vodoměr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Ostatní služby

Prvoinstalace vodoměrů
 

Rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla

Výměna 
stoupaček
 

Opravy vodoměrných soustav

Automatické zavlažování
 

Kamery
online
 

Přístupové
systémy
 

Hlásiče
CO