vstup do mereni objednavka
  
 
   

Výměna stoupaček

     Výměnou stoupacích rozvodů vodovodu a kanalizace se aktivně zabýváme již více než 20 let. Tyto práce provádíme v panelových i zděných domech a to současně s realizací případných zednických prací. Naše firma disponuje dostatečným počtem instalatérů, zedníků, ale i pracovníků dalších profesí, kteří jsou potřební k rychlé a kompletní realizaci díla. Poradíme si i s problémy, které vznikají při ne zcela odborných vyzdívkách bytových jader. Při realizaci prací především dbáme na spávné dimenzování potrubí a používáme trubky výhradně v tlakové třídě PN 20. Pečlivě dodržujeme způsob kotvení potrubí v panelových domech a rozvody izolujeme předepsanou izolací (na TUV a cirkulaci TUV používáme izolaci stl. stěny 25 mm).

Výměna stoupaček vodovodu v panelovém domě

     Výměnu stoupaček vodovodu v panelovém domě do výšky 12-ti pater jsme schopní realizovat během jednoho dne, a to od 7.30 do cca 20.00. Tento časový úsek obecně platí při situaci, kdy se nacházejí instalační šachty v původním stavu, nebo když jsou "rozumně" rekonstruovány. V případě nepromyšlených rekonstrukcí bytových jader (především jde o zcela nepřístupné stoupací rozvody) může dojít k časovému navýšení, a to především z důvodu obnovy vybouraných částí bytových jader. Z výše uvedených důvodů doporučujeme před realizací prohlédnout všechny byty, bude pak jasné, zda nastanou nějaké vícepráce nebo ne.

Výměna stoupaček vodovodu ve zděném činžovním domě

     Výměna stoupaček vodovodu ve zděném činžovním domě je poněkud komplikovanější a časově náročnější něž v domě panelovém. Prakticky celý svislý úsek původního rozvodu musí být demontován a musí být připravena (vybourána) trasa pro rozvody nové. Při výměně stoupaček vodovodu ve zděném domě se mnohdy mění kompletní rozvody i uvnitř bytu. Délka realizace prací závisí na mnoha faktorech. Obvykle však trvá výměna stoupačky vodovodu v činžovním domě o 5 - 7 podlažích cca 4 - 5 dní, včetně provedení zednických prací. Je-li součástí prací i výměna sanitárního vybavení bytů, obkladů a dlažeb v koupelnách a na WC, může být doba potřebná pro realizaci prací i dva týdny.

     Kromě samotné výměny stoupacích rozvodů samozřejmě provádíme veškeré související práce. Není pro nás problém provést kompletní opravu koupelny, toalety nebo kuchyně. Na veškeré práce předem zpracujeme cenovou nabídku jednotlivým vlastníkům nebo uživatelům bytů. Je velmi vhodné znát celý rozsah prací, aby bylo možné předem zajistit veškerý nezbytný materiál (obklady, dlažby, sanitární vybavení), ale také potřebný počet řemeslníků.

Olověné stoupačky - možnost dotace

     V případě, že je Váš dům staršího data výroby a instalované vodovodní rozvody jsou olověné, je možné na výměnu rozvodů získat státní dotaci. Podmínky pro získání dotace se každý rok trošku mění, obecně se podmínky pro získání dotace zvěřejňují na podzim a žádosti o poskytnutí dotace se musí odevzdat spolu s přílohami do poloviny února následujícího roku. Podmínkou pro získání dotace bývá prokázání obsahu olova ve vodovodních rozvodech v rámci bytového domu a také realizace výměny 100 % olověných rozvodů v domě. Výše dotace má obvykle přímou souvislost s počtem bytů, pro rok 2015 byla dotace poskytována ve výši 20 tis Kč / byt. V případě Vašeho zájmu Vám žádost o poskytnutí dotace včetně všech příloh připravíme. Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Obchodní podmínky

     Provádíme-li výměnu vodovodních nebo kanalizačních rozvodů v obytných domech, jejichž vlastínky jsou SVJ nebo Bytová družstva, nepožadujeme na provedení prací žádnou zálohu. Fakturujeme až po realizaci ucelené části prací (například po stoupačce). Přílohou k faktuře je vždy přesný rozpis provedených prací a dodaného materiálu.

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 12 hostů a žádný člen