vstup do mereni objednavka
  
 
   

Druhy vodoměrů

     Vodoměry se liší podle technické konstrukce na několik druhů. Níže uvádíme stručný přehled:

Mechanické vodoměry mokroběžné konstrukce - jednovtokové

     Mokroběžné vodoměry jsou výrazně konstrukčně složitější než jejich suchoběžní sourozenci, byť konstrukce je podobná. Hlavním rozdílem je průchod osičky lopatkového kola z hydraulické části do počitadla. Největším technickým problémem je utěsnění tohoto prostupu. Mokroběžné vodoměry tedy nelze ovlivnit magnetem a díky příméhu spojení lopatkového kola a počitadla dosahují vodoměry této konstrukce vyšší citlivosti na malé průtoky. Nevýhodami pak jsou relativně vysoká cena, vyšší citlivost na nečistoty obsažené ve vodě a také vyšší citlivost na tvrdou vodu. Typickými zástupci těchto vodoměrů je například Maddalena One TRP nebo B-Meters CRP RP.

Mechanické vodoměry mokroběžné konstrukce - vícevtokové

     Tyto vodoměry používají především vodárenské společnosti ke měření spotřeby bytových domů. Konstrukci mají obdobnou jako v předchozím článku s tím rozdílem, že je přívod vody realizován pomocí více vtoků. Nevýhodou těchto měřidel je tendence měřit více, je-li neprůchodný některý z vtoků.

Mechanické vodoměry suchoběžné konstrukce

     Suchoběžné mechanické vodoměry jsou v současné době na trhu zastoupeny nejvíce. V principu jde o vodoměry, které mají zcela oddělenu hydraulickou část (tudy protéká voda) a počítadlo. Přenos hybného momentu mezi hydraulickou částí a počítadlem je realizován pomocí magnetické převodovky. Tyto vodoměry jsou konstrukčně levné, nicméně je velmi kritizována možnost ovlivnění magnetem. Současné vodoměry disponují magnetickým stíněním převodovky, ale ani to není stoprocentní. Každopádně malým školním magnetem vodoměr ovlivnit nelze. Na trhu se ale oběvují i typy vodoměrů, který se s možností ovlivnění vodoměru magnetem vypořádávají po svém. Jde například o Kaden S060, elektronické měřidlo s dálkovým odečtem. Jednou z mnoha funkcí tohoto vodoměru je detekce ovlivnění magnetem díky vestavěnému snímači magnetického pole. Vodoměr mimo jiné správce informuje i o přesné délce působení magnetu. Není pak problém pachateli ovlivnění naúčtovat sankci dle aktuální legislativy.

Objemové vodoměry

     Objemové vodoměry dosahují díky své konstrukci vysoké citlivosti měření vody od velmi malých průtoků. Vyžadují však pro svou funkci velmi čistou vodu. Díky vyšší ceně a vysokým nárokům na čistotu vody se na trhu v oblasti bytové sféry příliš neprosadily. Funkčně lepší alternativou pro přesné měření jsou dle našeho názoru ultrazvukové vodoměry.

Ultrazvukové vodoměry

     Tyto vodoměry měly donedávna použití spíše v průmyslu a vodárenství. Teprve v poslední době se díky snížení ceny některých měřidel začínají tato přesná měřidla objevovat i v bytové sféře. Měření je prováděno pomocí  ultrazvukových vln. Vlastní vodoměr je po mechanické stránce relativně jednoduchý a nemá žádné otočné prvky. Díky tomu mají tyto vodoměry velmi dlouhou životnost a vysokou přesnost měření. Těmto vodoměrům také téměř nevadí nečistoty obsažené ve vodě (ve srovnání s mechanickými vodoměry). Zajímavým ultrazvukovým vodoměrem pro bytovou sféru je Kamstrup Multical 21.

Indukční vodoměry (průtokoměry)

     Tato měřidla se v současnosti používají ve vodárenství, teplárenství, průmyslu a v zemědělství. Měření je prováděno na základě Faradayova zákona, kdy příslušný senzor převádí rychlost proudění na el. napětí. Elektronika pak dopočítá reálný průtok vody. Jde o velmi přesná a drahá měřidla, která se standardně vyrábí ve velkých dimenzích a v bytovém sektoru ještě nenalezla své místo.

Počasí Praha

   Radar bouřky

Aktuální čas

Kdo má dnes svátek

Akce dne

  • Měřte ONLINE !!!

    Být Online je moderní. A do budoucna nezbytné. Téměř všichni online nakupujeme, naše děti hrají online hry a my dospělí vystavujeme fotky z dovolené...

  • Kontrolujte vodoměr !!!

    Doporučujeme kontrolovat náměry fakturačních vodoměrů. Nabízíme kontrolní ultrazvukové vodoměry Kamstrup Flow IQ 3100. Rozdíl Vás může překvapit!

  • Ultra přesný vodoměr

    Kamstrup Multical 21 je moderní měřidlo ultrazvukové konstrukce. Tento vodoměr ve všech ohledech předčí "mokroběžnou" konkurenci.  

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 26 hostů a žádný člen