vstup do mereni objednavka
  
 
   

Objednávka aktivace systému

 •  
  Specifikace jednotky, ke které má být zřízen přístup:
   
   
  Identifikace zákazníka:
 •  
  Obec
   
  Oslovení
 •  
  Ulice
   
  Jméno
 •  
  Č.p.
   
  Příjmení
 •  
  Č.o.
   
  Titul
 •  
  Patro
   
  Telefon
 •  
  Číslo bytu
   
  Email
 •  
   
  Vztah k objektu
 •  
   
  Jaký způsob komunikace preferujete
 •  

  Prohlášení:
   
  Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že z povahy vztahu k jednotce mám právo k náhledům na stavy měřidel uvedené jednotky. V případě, že výše uvedené údaje budou shledány jako nepravdivé, jsem si vědom právních následků. Dále prohlašuji, že jakmile zanikne můj uživatelský vztah k jednotce, budu Vaši společnost o této skutečnosti informovat o této skutečnosti (žádost o deaktivaci přístupu).

 •  
  Žádost o:
 •  
   
 •  
  Objednávka aktivace přístupu k systému Měření online:
 •  

  a) Závazně objednávám aktivaci náhledového přístupu pro výše uvedenou jednotku a to na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že minimální doba pro poskytování služby trvá do konce aktuálního roku. Také beru na vědomí, že v případě, když do konce roku nepožádám o deaktivaci služby, bude poskytování služby prodlouženo automaticky o další kalendářní rok. Zavazuji se také provozovateli systému uhradit na základě dokladu (faktury) zaslaného e-mailem cenu dle platného ceníku za poskytnuté služby.

  b) Závazně objednávám aktivaci náhledového přístupu se službou zasílání informačních e-mailů pro výše uvedenou jednotku a to na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že minimální doba pro poskytování služby trvá do konce aktuálního roku. Také beru na vědomí, že v případě, když do konce roku nepožádám o deaktivaci služby, bude poskytování služby prodlouženo automaticky o další kalendářní rok. Zavazuji se také provozovateli systému uhradit na základě dokladu (faktury) zaslaného e-mailem cenu dle platného ceníku za poskytnuté služby.

 •  
  Žádost o deaktivaci přístupu
 •  
  Žádám o deaktivaci přístupu k systému Měření online cz k výše uvedené jednotce ke dni
 •  
   
 •  
  Poznámka
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
       
    Tímto vyslovuji souhlas s obchodními podmínkami společnosti Měřeníonline s.r.o.. Především souhlasím s cenami za služby související s provozem služby Měřeníonline.cz v rozsahu mé objednávky.  
       
 •  
   
       
    Webové stránky www.merenionline.cz a veškeré služby spojené s provozem těchto webových stránek provozují společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o. společně. Servisní zásahy v případě instalace nebo výměny měřidel provádí společnost SGE STAVEBNÍ s.r.o.. Obě společnosti zodpovědně chrání svěřené osobní údaje třetích osob a zavazují se je používat pouze v nezbytných případech za jasně stanovených podmínek. Svěřené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez jejich potvrzeného souhlasu a nebudou používány k jakýmkoliv marketingovým akcím (teleshoping, nabídky e-mailem atp.). Před odesláním objednávky pomocí tohoto formuláře Vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. V opačném případě nelze objednávku odeslat.  
       
 •  
   
       
    Tímto uděluji souhlas společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů. Mé osobní údaje mohou být použity výhradně v souvislosti s činností společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. níže uvedeným způsobem: 1. při závadě měření ve mnou užíveném odběrném místě pro kontaktování mé osoby ve věci servisního zásahu.  
       
 •  
   
       
    Tímto uděluji souhlas společnosti Měřeníonline s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů. Mé osobní údaje mohou být použity výhradně v souvislosti s činností společnosti Měření online s.r.o. níže uvedeným způsobem: 1. při registraci vlastníka či uživatele odběrného místa, 2. při vyhotovení rozúčtování nákladů spotřeby vody, tepla a jiných energií, 3. při závadě měření ve mnou užíveném odběrném místě pro kontaktování mé osoby ve věci servisního zásahu.  
       
 •  
  Přepište prosím text z obrázku:

   


Vysvětlení principu:

 

   Měřidla umístěná v bytech vysílají v pravidelných intervalech informaci o stavu měřidla. Tato informace je přenášena pomocí přenosové sítě bezdrátové v rámci domu a následně je přes přípojku internetu zasílána na server naší společnosti umístěný v datacentru. Zde se náměry měřidel automatizovaně ukládají do důmyslných databází a specializovaný software tyto náměry zobrazuje pomocí webového rozhraní. Obecně ke všem náměrům mají přístup pouze osoby, zabývající se správou domu. Uživatelé jednotlivých bytových jednotek však mohou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů využívat přístup k náměrům svého bytu.


Naše nabídka pro rok 2018 (konečná cena, není zatížena dalšími daněmi či příplatky):

1. Zavedení uživatele do systému Měřeníonline.cz(jednorázově)   36 Kč
2. Náhledový přístup pro bytovou jednotku   60 Kč / kal. rok
3. Náhledový přístup pro bytovou jednotku při centrální objednávce pro všechny uživatele v rámci domu – zvýhodněná cena   36 Kč / kal. rok
4. Náhledový přístup pro bytovou jednotku s notifikační službou   96 Kč / kal. rok


Náhledový přístup – funkce a možnosti:

 • Přístup k aktuálním náměrům měřidel
 • Možnost vyhledávání náměrů měřidel ke konkrétnímu datu
 • Přístup ke grafickému zobrazení náměrů v průběhu dne či měsíce


Náhledový přístup s notifikační službou – funkce a možnosti:

 • Přístup k aktuálním náměrům měřidel
 • Možnost vyhledávání náměrů měřidel ke konkrétnímu datu
 • Přístup ke grafickému zobrazení náměrů v průběhu dne či měsíce
 • Možnost zasílání notifikačních e-mailů na Vámi určenou e-mailovou adresu dle Vámi zadaných parametrů (systém zasílá e-maily v případě podezření na protékající ventil WC nádržky, při zvýšeném odběru atp. – přesně dle Vámi nastavených parametrů)