Objednávka aktivace systému

Identifikace zákazníka
Identifikace objektu
Upřesnění poptávky

Prohlášení:
 
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že z povahy vztahu k jednotce mám právo k náhledům na stavy měřidel uvedené jednotky. V případě, že výše uvedené údaje budou shledány jako nepravdivé, jsem si vědom právních následků. Dále prohlašuji, že jakmile zanikne můj uživatelský vztah k jednotce, budu Vaši společnost o této skutečnosti informovat o této skutečnosti (žádost o deaktivaci přístupu).
 

Žádost o deaktivaci přístupu

Webové stránky www.merenionline.cz a veškeré služby spojené s provozem těchto webových stránek provozují společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o. společně. Servisní zásahy v případě instalace nebo výměny měřidel provádí společnost SGE STAVEBNÍ s.r.o.. Obě společnosti zodpovědně chrání svěřené osobní údaje třetích osob a zavazují se je používat pouze v nezbytných případech za jasně stanovených podmínek. Svěřené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez jejich potvrzeného souhlasu a nebudou používány k jakýmkoliv marketingovým akcím (teleshoping, nabídky e-mailem atp.). Před odesláním objednávky pomocí tohoto formuláře Vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. V opačném případě nelze objednávku odeslat.

Ostatní upřesnění poptávky nebo textové zadání

 
 

 
 

 
Svůj dříve daný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím tohoto odkazu:
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

 
 Vysvětlení principu:

 

   Měřidla umístěná v bytech vysílají v pravidelných intervalech informaci o stavu měřidla. Tato informace je přenášena pomocí přenosové sítě bezdrátové v rámci domu a následně je přes přípojku internetu zasílána na server naší společnosti umístěný v datacentru. Zde se náměry měřidel automatizovaně ukládají do důmyslných databází a specializovaný software tyto náměry zobrazuje pomocí webového rozhraní. Obecně ke všem náměrům mají přístup pouze osoby, zabývající se správou domu. Uživatelé jednotlivých bytových jednotek však mohou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů využívat přístup k náměrům svého bytu.

 


Náhledový přístup – funkce a možnosti:

  • Přístup k aktuálním náměrům měřidel
  • Možnost vyhledávání náměrů měřidel ke konkrétnímu datu
  • Přístup ke grafickému zobrazení náměrů v průběhu dne či měsíce


Náhledový přístup s notifikační službou – funkce a možnosti:

  • Přístup k aktuálním náměrům měřidel
  • Možnost vyhledávání náměrů měřidel ke konkrétnímu datu
  • Přístup ke grafickému zobrazení náměrů v průběhu dne či měsíce
  • Možnost zasílání notifikačních e-mailů na Vámi určenou e-mailovou adresu dle Vámi zadaných parametrů (systém zasílá e-maily v případě podezření na protékající ventil WC nádržky, při zvýšeném odběru atp. – přesně dle Vámi nastavených parametrů)