Objednávka aktivace systému

Identifikace zákazníka
Identifikace objektu
Upřesnění poptávky

Prohlášení:
 
Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že z povahy vztahu k jednotce mám právo k náhledům na stavy měřidel uvedené jednotky. V případě, že výše uvedené údaje budou shledány jako nepravdivé, jsem si vědom právních následků. Dále prohlašuji, že jakmile zanikne můj uživatelský vztah k jednotce, budu Vaši společnost o této skutečnosti informovat o této skutečnosti (žádost o deaktivaci přístupu).
 

a) Závazně objednávám aktivaci náhledového přístupu pro výše uvedenou jednotku a to na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že minimální doba pro poskytování služby trvá do konce aktuálního roku. Také beru na vědomí, že v případě, když do konce roku nepožádám o deaktivaci služby, bude poskytování služby prodlouženo automaticky o další kalendářní rok. Zavazuji se také provozovateli systému uhradit na základě dokladu (faktury) zaslaného e-mailem cenu dle platného ceníku za poskytnuté služby.
 
 

b) Závazně objednávám aktivaci náhledového přístupu se službou zasílání informačních e-mailů pro výše uvedenou jednotku a to na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že minimální doba pro poskytování služby trvá do konce aktuálního roku. Také beru na vědomí, že v případě, když do konce roku nepožádám o deaktivaci služby, bude poskytování služby prodlouženo automaticky o další kalendářní rok. Zavazuji se také provozovateli systému uhradit na základě dokladu (faktury) zaslaného e-mailem cenu dle platného ceníku za poskytnuté služby.

Žádost o deaktivaci přístupu

Webové stránky www.merenionline.cz a veškeré služby spojené s provozem těchto webových stránek provozují společnosti SGE STAVEBNÍ s.r.o. a Měřeníonline s.r.o. společně. Servisní zásahy v případě instalace nebo výměny měřidel provádí společnost SGE STAVEBNÍ s.r.o.. Obě společnosti zodpovědně chrání svěřené osobní údaje třetích osob a zavazují se je používat pouze v nezbytných případech za jasně stanovených podmínek. Svěřené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez jejich potvrzeného souhlasu a nebudou používány k jakýmkoliv marketingovým akcím (teleshoping, nabídky e-mailem atp.). Před odesláním objednávky pomocí tohoto formuláře Vás žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. V opačném případě nelze objednávku odeslat.

Ostatní upřesnění poptávky nebo textové zadání

 
 

 
 

 
Svůj dříve daný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím tohoto odkazu:
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

 
 Vysvětlení principu:

 

   Měřidla umístěná v bytech vysílají v pravidelných intervalech informaci o stavu měřidla. Tato informace je přenášena pomocí přenosové sítě bezdrátové v rámci domu a následně je přes přípojku internetu zasílána na server naší společnosti umístěný v datacentru. Zde se náměry měřidel automatizovaně ukládají do důmyslných databází a specializovaný software tyto náměry zobrazuje pomocí webového rozhraní. Obecně ke všem náměrům mají přístup pouze osoby, zabývající se správou domu. Uživatelé jednotlivých bytových jednotek však mohou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů využívat přístup k náměrům svého bytu.

 


Náhledový přístup – funkce a možnosti:

  • Přístup k aktuálním náměrům měřidel
  • Možnost vyhledávání náměrů měřidel ke konkrétnímu datu
  • Přístup ke grafickému zobrazení náměrů v průběhu dne či měsíce


Náhledový přístup s notifikační službou – funkce a možnosti:

  • Přístup k aktuálním náměrům měřidel
  • Možnost vyhledávání náměrů měřidel ke konkrétnímu datu
  • Přístup ke grafickému zobrazení náměrů v průběhu dne či měsíce
  • Možnost zasílání notifikačních e-mailů na Vámi určenou e-mailovou adresu dle Vámi zadaných parametrů (systém zasílá e-maily v případě podezření na protékající ventil WC nádržky, při zvýšeném odběru atp. – přesně dle Vámi nastavených parametrů)Upozornění na používání cookies souborů

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.