Nahlášení závady na měřidle

Nahlášení informace o jednotce:
Uživatel bytu / jednotky:
Specifikace měřidla k demontáži: