Nahlášení stavu měřidel (samoodečet)

Nahlášení informace o jednotce:
Uživatel bytu / jednotky:
Stavy měřidel:
Vodoměry SV:
1. měřidlo
2. měřidlo
3. měřidlo
4. měřidlo
5. měřidlo

 
  

Vodoměry TV:
1. měřidlo
2. měřidlo
3. měřidlo
4. měřidlo
5. měřidlo

 
 

Měřiče tepla - kalorimetry:
1. měřidlo
2. měřidlo
3. měřidlo
4. měřidlo
5. měřidlo

 
 

Měřiče chladu - kalorimetry:
1. měřidlo
2. měřidlo
3. měřidlo
4. měřidlo
5. měřidlo

 
 

Poměrový indikátor – ITN: ( Poznámka – vždy vypisujte místnosti zleva po směru hodinových ručiček )
1. měřidlo
2. měřidlo
3. měřidlo
4. měřidlo
5. měřidlo
6. měřidlo
7. měřidlo
8. měřidlo
9. měřidlo
10. měřidlo

 
 

Je-li to možné, zašlete prosím současně s formulářem i ostré fotografie měřidel ve formátu jpg,jpeg,gif nebo png